Electronics of an e-bike (throttle, controls etc.)

Elektronika

Prikaz elektronike sa izvodima i leptir gasom koji se montira na korman. Elektronika odnosno kontroler, kako je i naziv sklopa, upravlja svim parametrima i pokreće motor.

Elektronika (kontroler)
Elektronika (kontroler)

Prikaz kontrolera iznutra koji je već nakačen na bicikl i u funkciji. Ovde je rađena nadogradnja džeksne za povezivanje sa kompjuterom radi programiranja kontrolera. Parametri kontrolera se mogu programirati u zavisnosti od potreba i želja korisnika.

Unutrašnjost kontrolera (elektronika)
Unutrašnjost kontrolera (elektronika)

Sa desne strane, odmah pored ručke, nalazi se leptir gas koji se pritiska palcem i njime reguliše brzina kretanja. Zbog brzine kojom se kreće bicikl, ubacio sam retrovizor koji  je više nego neophodan kao i na svakom motorizovanom vozilu.

Korman sa ručicom gasa i retrovizorom
Korman sa ručicom gasa i retrovizorom
Share...

Komentiraj